PRosPeroS II


Met Prosperos-II wordt vervolg gegeven aan een groot onderzoeksproject onder leiding van het Maastricht UMC+ op het gebied van ‘slimme’, 3D geprinte implantaten voor toepassingen binnen de orthopedie. Het onderzoek is gericht op de ontwikkeling van biologisch actieve implantaten en gepersonaliseerd orthesen die kunnen worden aangepast aan de behoeften van iedere individuele patiënt. Indien succesvol zal dit onder meer leiden tot snellere
revalidatie en een vermindering van benodigde her-operaties.


Het project Prosperos wordt gefinancierd door de volgende partners: Het Europese investeringsfonds Interreg Nederland-Vlaanderen investeert bijna 2,3 miljoen euro in het project, de helft van de totale investering. Daarnaast investeren Ministerie van Economische Zaken (NL), het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (B) ende Provincies Noord-Brabant (NL) en Vlaams-Brabant (B) gezamenlijk ook 1 miljoen euro in het project.

 • MUMC/AZM
 • Admatec
 • Antleron
 • Brainport Eindhoven
 • Cerapedics
 • KU Leuven
 • Medanex Clinic
 • Replasia
 • Smart Biomaterials Consortium
 • TU Delft
 • TU Eindhoven
 • UMC Utrecht